Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 maart 2014

De Thema-Afdeling D66 Cultuur & Media

Cultuur, nu!

D66 Cultuur en Media is de Thema-Afdeling die zich binnen D66 bezighoudt met kunst, cultuur en media. D66 Cultuur & Media vindt het noodzakelijk dat D66 een innovatief en helder verhaal heeft over de het belang en de betekenis van kunst, cultuur en media in onze samenleving..

Voor D66 Cultuur & Media zijn kunst, cultuur, media en pers fundamentele bouwstenen van onze democratische maatschappij. Kunst en cultuur vormen niet het bijproduct van onze samenleving, maar zijn een belangrijke voorwaarde om met elkaar te kunnen samenleven, media en pers zijn essentiële voorwaarden voor een vrije samenleving. D66 Cultuur & Media wil dat wij als politieke partij deze betekenis erkennen en uitdragen. Wij pleiten voor een gedegen en vernieuwend cultuur- en mediabeleid, dat is gebaseerd is op de fundamentele betekenis van kunst, cultuur, media en pers voor onze samenleving.