Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 november 2015

Nieuwe bestuursleden gezocht

Beste leden,

D66Cultuur is sinds de oprichting in 2011 snel gegroeid en heeft nu ruim 250 leden.
Het bestuur van de thema-afdeling is vijf man/vrouw sterk en komt al drieëneenhalf jaar in ongewijzigde samenstelling bijeen. Hoogste tijd voor nieuw bloed, nieuwe ideeën en nieuwe impulsen!

Daarom zoeken we per 2016 nieuwe bestuursleden. Er zijn vacatures voor de functies van vice-voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur komt ongeveer vijf maal per jaar bijeen. Daarnaast zijn er jaarlijks twee Algemene Leden-Vergaderingen, zijn we aanwezig op de landelijke D66-congressen en organiseren we nu en dan aan kunst & cultuur en de thema-afdeling gerelateerde bijeenkomsten. Ook monitort het bestuur de verschillende werkgroepen die binnen D66Cultuur actief zijn. De functies zijn onbezoldigd.

Interesse? Stuur je CV en korte motivatiebrief vóór 1 december a.s. naar info@d66cultuur.nl!

Medio januari 2016 zullen tijdens de ALV de drie nieuwe bestuursleden gekozen en geïnstalleerd worden, en nemen we afscheid van de
vertrekkende bestuursleden. De uitnodiging voor deze ALV, met daarin de namen van de kandidaten en het precieze programma, volgt in december.

Met hartelijke groet, namens het bestuur

Maarten de Vries
Secretaris Thema-Afdeling D66Cultuur