Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 oktober 2016

E-voting amendementen gestart

Wij hebben u op 25 juli uitgenodigd amendementen en suggesties voor amendementen aan te dragen. Daar is goed gehoord aan gegeven en 10 september, tijdens de schrijverssessie en ALV waarvoor u op 19 augustus werd uitgenodigd, zijn daar, in goed en democratisch overleg, acht amendementen uitgekomen, naast een paar opmerkingen op de niet te amenderen inleiding(en).

De amendementen zijn met de Tweede Kamerfractie doorgesproken en, gebruikmakend van het aan het bestuur verleende mandaat daartoe, soms op details aangepast. Wij zijn content met het behaalde resultaat van de gezamenlijk inspanningen, van de leden van de afdeling tot aan de cultuurmedewerkers en woordvoerders in de Tweede Kamer: alle acht amendementen worden aangemerkt als waardevolle aanvullingen op het programma en staan op ‘overnemen‘!

Voor wij ons met een verbeterd programma in de verkiezing van 15 maart 2017 storten en intern de focus op de gemeentelijkverkiezingen van 2018 richten, met de onderwerpen die op die schaal spelen, moeten wij eerst de amendementen activeren door massaal op te stemmen middels de e-voting, waarvoor u via e-mail een persoonlijk code heeft ontvangen.

Stem alstublieft allemaal voor de amendementen, laat je horen!

Verder willen wij jullie verzoeken actief gebruik te maken van het stemrecht voor de Tweede Kamer kandidatenlijst. Wij geven uiteraard geen advies aan wie waar op het persoonlijke voorkeurslijst te zetten, maar wij willen jullie graag oproepen om extra aandacht te schenken aan de kandidaten met een cultureel profiel.