Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 21 oktober 2016

Hartelijk dank voor de stemmen op de cultuur-amendementen.

Beste leden en sympathisanten van de thema-afdeling Cultuur,

Hartelijk dank voor alle stemmen, steun en reacties op de amendementen op het concept-verkiezingsprogramma. De e-voting voor amendementen is gesloten en de besluitvormingscommissie heeft inmiddels de uitslag vastgesteld en gepubliceerd. Het Proces Verbaal kunt u hier terugvinden: d66.nl/publicaties/uitslag-e-voting-amendementen-concept-verkiezingsprogramma

De meeste amendementen op het hoofdstuk cultuur en media zijn, in onze ogen terecht, aangenomen met tussen de 81% en 98% van de uitgebrachte stemmen!

337 Investeer in bibliotheken als partner van Ruud Niewold e.a 92.7%
353 Tekstuele omissies van de Thema-afdeling Cultuur 98 2%
358 Stimuleringsregeling filmfonds van de Thema-afdeling Cultuur 92.0%
375 Museale collecties ontsluiten van Thema-afdeling Cultuur 95.1%
391 Erfgoed van de Thema-afdeling Cultuur 95.4%
393 Auteursrecht van de Thema-afdeling Cultuur 93.5%
401 Cultureel ondernemen van de Thema-afdeling Cultuur 91.1%
403 Culturele spreiding en diversiteit van de Thema-afdeling Cultuur 95.1%
408 Hervorming van de BIS en fondsen via de AAV Utrecht 95.8%
408 Niet rommelen met de BIS via de AAV Utrecht 93.8%
408 Inkomenspositie kunstenaars van de Thema-afdeling Cultuur 81.6%

425 Wie kan niet Googlen? van de Thema-afdeling Economie 72.3%
433 Onafhankelijke en vindbare publieke omroep via de ARV Zeeland 76.9%
438 Zendtijd regionale publieke media via de ARV Zeeland 81.4%

Verworpen zijn een amendement van de ta Duurzaamheid voor een tekstuele toevoeging met amper 13% en een amendement van Wim Koopman iz een andere subsidiesystematiek cultuurgelden en betere spreiding daarvan met 25% van de stemmen.
Op het congres wordt het amendement regel 436 Landelijke en regionale publieke media via de ARV Zeeland behandeld aangezien daar 55.9% voor stemde.

Wij willen jullie allemaal van harte danken voor het stemmen op alle amendementen en de massale steun! Tot ziens op congres op 29 en/of 30 oktober in de RAI Amsterdam


Met vriendelijke groet,

Sander Boschma
Voorzitter D66 Cultuur
m 06 22 987 483