Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 februari 2017

Thema-afdelingen Cultuur en Media gaan samen verder


Tijdens het D66 congres C105 op 28 januari jl. in Nieuwegein hebben de thema-afdeling Cultuur en de thema-afdeling Media een gezamenlijke ALV gehouden om te komen tot een fusie.
Na een inleidende lezing door Jan Müller, directeur van het Nederlands Instituut Beeld en Geluid, en voor een presentatie van twee nieuwe werkgroepen, werd het voorstel tot fusie tussen twee thema-afdelingen en de vorming van een nieuw bestuur aan de leden voorgelegd. Het voorstel is met unanieme stemmen aangenomen en het samengaan van beide afdelingen is daarmee formeel bekrachtigd en een bestuur geïnstalleerd.
De nieuw gevormde “Thema-Afdeling Cultuur & Media” heeft een bestuur wat samengesteld is uit een deel van het media bestuur en het gehele cultuur bestuur. Het bestuur wordt voorgezeten door Sander Boschma, met Wimar Jaeger als vicevoorzitter en Willem Frank de Jonge als secretaris, gedrieën de initiators van de fusie. De komende weken wordt door het landelijk bureau de ‘backoffice’ samengevoegd.