Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 februari 2017

Brede coalitie mediabedrijven vraagt Den Haag om aandacht voor ‘media valley’

De vergaderstoelen in de tweede kamer

Meer publiek-private samenwerking in de mediasector, een gelijk speelveld voor toetreders uit het buitenland en een blijvend laag BTW-tarief voor de creatieve industrie. Dat zijn enkele van de tien punten uit een brief aan Den Haag van een brede coalitie van facilitaire bedrijven, producenten, commerciële en publieke omroeporganisaties, gesteund door de lokale overheid.

De open brief (pdf) is gericht aan het kabinet, staatssecretaris Dekker (Media, Onderwijs) en de mediawoordvoerders van de landelijke partijen. De oproep is ondertekend door RTL, SBS, NPO, NOS, Talpa, Endemol en Blue Circle, verschillende facilitaire bedrijven, publieke omroepen en bestuurders van de lokale overheid.

De partijen zien in de ‘media valley’ – de regio tussen Amsterdam, Hilversum en Utrecht – een economisch knooppunt voor de media-industrie van nationaal belang, vergelijkbaar met Eindhoven voor de design en technologie en Rotterdam voor transport. Amsterdam verschaft als creatieve hoofdstad van Nederland werk aan duizenden mensen in oude en nieuwe mediabedrijven. In mediastad Hilversum werken zesduizend mensen bij de publieke en commerciële omroepen, producenten en facilitaire mediabedrijven, en nog eens duizenden bij toeleveranciers. Utrecht is een van de belangrijkste centra voor gaming en cross-overs tussen media en zorg.

De ondertekenaars noemen de regio van vitaal belang voor de Nederlandse economie. De media valley levert content die van belang is voor de identiteit en cohesie van de Nederlandse samenleving.  Ze constateren dat de ontwikkeling van de ‘media valley’ steeds meer onder druk staat van snelle veranderingen in de media zoals het toetreden van nieuwe spelers en ongelijkheid in wet- en regelgeving tussen binnen- en buitenlandse mediabedrijven.

In de brief stellen de partijen tien punten aan de orde die de media valley kunnen versterken. De partijen vragen om aandacht als in de komende week de Mediawet wordt behandeld in de Tweede Kamer. Ze pleite voor een gesprek over de tien genoemde punten en blijvende aandacht voor de belangen van de sector en de regio. Daartoe zal de media valley de contacten met het Binnenhof versterken.