Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 29 september 2017

Erfgoedsymposium 14 oktober

Erfgoed is een maatschappelijk goed en vormt een brug tussen verleden en toekomst. Erfgoed is voor D66 een recht, verbonden met de plicht dit te respecteren en te bewaren. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van het cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen tegen de economische en politieke waan van de dag. Aan een helder selectiebeleid met oog voor zowel behoud als vooruitgang gaat een heldere discussie vooraf over wat de waarde is. Deze discussie dient zoveel mogelijk “bottom up” te worden gevoerd.

De overheid heeft in geval van decentralisatie de taak om voorwaarden te scheppen voor een goed geëquipeerde sector met professionele expertise, waarbij afstemming over beleid en uitvoering tussen overheidslagen een vereiste is. Herbestemming van historische gebouwen en infrastructuur is belangrijk om het voortleven van beschermd erfgoed te verzekeren; het is ook een vorm van duurzaamheid. Herbestemming kan bovendien een nieuwe dynamiek brengen in achtergestelde gebieden en groepen. Iedere gemeente heeft te maken met erfgoed, van 19de-eeuws kerkjes tot Unesco werelderfgoed. Veel gemeenten beschrijven het beleidsvoornemen om erfgoed te behouden. We kunnen wellicht een antwoord vinden op de vraag wat we eigenlijk willen en kunnen met ons erfgoed, en hoe je dat concreet vormgeeft. En wat is erfgoed? Wanneer kennen wij deze waarde ergens aan toe?

Hierover gaat dit Erfgoedsymposium.

 

De sprekers zijn onder meer:
– Michael Huijser, directeur van ‘Het Scheepvaartmuseum’
– Riemer Knoop, Reinwardt Academie
– René Dessing, directeur sKBL
– Marc Wingens, Kunsten ’92 & directeur Erfgoed Gelderland

Programma Erfgoedsymposium zaterdag 14 oktober:
13:30 uur inloop
14:00 opening, lezingingen, paneldiscussie
16:00 korte pauze
16:15 debat met de zaal
17:00 sluiting & borrel

Deelname is gratis, gaarne aanmelden via: info@d66cultuur.nl.

Locatie: Het voormalig offciersmessgebouw van de vesting Naarden,
Stichting De Mess, Westwalstraat/Adriaan Dortsmanplein (op het marktplein) Naarden Vesting NH.