Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 september 2018

Vacatures

De D66 Thema-Afdeling Cultuur & Media is de afdeling van D66 die kennis en expertise heeft en mobiliseert over de maatschappelijke thema’s cultuur en media. De TA bestaat uit haar bestuur en de leden. De TA initieert, onderzoekt, draagt aan, stelt vragen en onderbouwt. Daarmee heeft de TA een onafhankelijke rol binnen de partij. De TA wil een ideeën-bron zijn en de kracht van het idee zich opnieuw laten bewijzen in de Nederlandse politiek. De TA gelooft in de macht van het idee, niet in het idee van de macht.

De TA vind het noodzakelijk dat D66 een innovatief en helder verhaal heeft over het belang en de betekenis van kunst, cultuur en media in onze samenleving en zet zich in om met de expertise van haar leden de D66 fracties, lokaal, regionaal, landelijk en Europees te ondersteunen en te adviseren.

De thema-afdeling cultuur is vorig jaar gefuseerd met media, en heeft als gevolg nu circa 480 leden. Als onderdeel van het nieuwe meerjarenplan worden er een serie nieuwe initiatieven ontplooid. Hiervoor zoekt de TA de hulp en inzet van de leden. Er zijn op dit moment twee mogelijkheden om actief mee te doen:

Vacature nieuwsbrief-redacteur

De thema-afdeling wil een periodieke digitale nieuwsbrief gaan publiceren voor de leden. Hiervoor zoeken wij een redacteur.

De nieuwsbrief zal inhoudelijk worden gevoed door het bestuur en ook door de leden. De redacteur geeft richting en structuur aan deze content en gaat ook zelf pro-actief hier naar op zoek. Dit alles in samenspraak met het bestuur. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven en invulling.

Verder geeft de redacteur de nieuwsbrief vorm binnen de kaders van het bestaande template.

De ideale redacteur is iemand uit het werkveld cultuur of media. Of het is iemand met ervaring met publiceren en redigeren, al dan niet van nieuwsbrieven. Uiteraard is een combinatie van deze ervaringen een enorme pre.

Al het werk voor een thema-afdeling is onbezoldigd.

Graag een reactie met een korte toelichting gericht aan de voorzitter a.i., Willem de Jonge via info@d66cultuur.nl

Vacature werkgroepleden hervormen NPO

De TA heeft het voornemen om een werkgroep oprichten die onderzoekt hoe de NPO kan worden hervormd, in lijn met de verkenning die de TA in 2012 heeft gedaan. https://cultuur.d66.nl/content/uploads/sites/251/2017/02/Mediavisie-TA-Media-D66.pdf

Diverse onderdelen daarvan zijn ondertussen gerealiseerd en/of door de tijd ingehaald. Tijd voor een nieuwe verkenning en heldere visie op de voorliggende jaren. De TA wenst daarom een werkgroep in te richten die onderzoekt hoe de NPO kan worden hervormd. Bijvoorbeeld in lijn met de aanbevelingen uit 2012 als een breed Nederlands platform, gevoed door publieke content afkomstig van productiehuizen zoals bijvoorbeeld de huidige omroepen. Daarbij zou ook de vraag gesteld kunnen worden of er een verantwoordelijkheid is voor een publieke omroep of met name voor publieke content. Behalve de onderzoeksopdracht moet de werkgroep het draagvlak voor en effect van zo’n model op het bestel en de samenleving in kaart brengen.

De werkgroepleden hebben bij voorkeur ervaring in het werkveld van de omroepen of andere media, of ervaring in het maken van beleid.

Al het werk voor een thema-afdeling is onbezoldigd.

Graag een reactie met een korte toelichting of vragen richten aan de voorzitter a.i., Willem de Jonge via info@d66cultuur.nl

Thema

MEDIA

Het Nederlandse publieke omroepbestel is het geheel van organisaties die tezamen zorg dragen voor het publieke aanbod van en op de Nederlandse radiozenders, televisiekanalen, en websites.

Lees meer