Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 6 januari 2019

Vacante functies bestuur D66 Cultuur & Media

De D66 Thema-Afdeling Cultuur & Media is de afdeling van D66 die kennis en expertise heeft en mobiliseert over de maatschappelijke thema’s cultuur en media. De TA bestaat uit haar bestuur en de leden. De TA initieert, onderzoekt, draagt aan, stelt vragen en onderbouwt. Daarmee heeft de TA een onafhankelijke rol binnen de partij. De TA wil een ideeën-bron zijn en de kracht van het idee zich opnieuw laten bewijzen in de Nederlandse politiek. De TA gelooft in de macht van het idee, niet het idee van de macht.

De termijnen van de bestuurders van de afdeling zijn verstreken en daarom zijn er verkiezingen voor alle posities binnen het bestuur.
Deze functies zijn:
– bestuursleden algemeen.
– een secretaris en webmaster.
– een voorzitter.

Vanaf dit moment zijn de posities vacant en kunt u zich kandideren. De profielen voor de functies vindt u hier. Behalve hetgeen in de profielen beschreven is het essentieel dat iedere kandidaat tenminste een pro-actieve houding heeft en bereid is om zich vrijwillig in te zetten met als doel beweging en daar waar nodig verandering te veroorzaken. Uiteraard is ervaring en inzicht in de de werkvelden cultuur en/of media essentieel.

Al kandidaat voor de voorzittersfunctie is de voormalig secretaris en huidig voorzitter ad interim Willem de Jonge. Hij is auteur van de meerjarenbeleidsvisie voor de afdeling die bij zijn verkiezing ten uitvoer gebracht wordt. Dit is in dat geval relevant voor kandidaten en daarom is het beleidsplan hier te downloaden.

Procedure:
U dient uw kandidatuur in te dienen voor 1 februari 2019 via info@d66cultuur.nl. De kandidaten zullen worden gepubliceerd in een mail aan de leden, waarna bij wijze van stemming de verkiezing zal plaatsvinden op de aanstaande algemene ledenvergadering.
Deze vergadering wordt gehouden op 2 maart 2019. Locatie en agenda zullen ruim van te voren worden aangekondigd in een email.

Het huidig bestuur verzoekt de leden die geen kandidaat zijn de vergadering te bezoeken zodat een nieuw bestuur met zoveel mogelijk draagvlak aangesteld wordt.

Met vriendelijke groet
D66 Thema-Afdeling Cultuur & Media
Willem de Jonge, voorzitter a.i.
www.d66cultuur.nl
info@d66cultuur.nl