Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 april 2020

OPROEP: Help de verantwoordelijke bestuurders mee om volledig te zijn (update)

UPDATE: de inventarisatie heeft inmiddels plaatsgevonden, zie PDF (klik).

Alle overheden zijn een monumentale klus aan het klaren. Een ongekende crisis waarvoor geen draaiboek bestond moet worden gemanaged, met het voortbestaan van de kwaliteit van sectoren zoals cultuur en media op het spel.

Het noodpakket zoals onze Rijksoverheid in korte tijd heeft opgetuigd laat een grote D66 invloed zien, onze ministers Koolmees en Van Engelshoven hebben er een stempel op gedrukt.

Hulp nodig
Veel van de genomen maatregelen zijn generiek. Je kunt hier (klik) een overzicht vinden van alle maatregelen zoals die tot heden zijn genomen voor de cultuursector. In de sector bestaan signalen dat niet iedereen zich vertegenwoordigd voelt en soms is er een bepaalde groep niet voldoende in beeld geweest bij het ontwerpen van deze maatregelen. Dit is geen verwijt, het is een gevolg van de enorme tijdsdruk om het pakket met maatregelen beschikbaar te hebben. Daarom is hulp nodig uit alle hoeken.

De Thema-Afdeling Cultuur & Media doet daarom een oproep: help de verantwoordelijke bestuurders mee om volledig te zijn!

Iedereen die in zijn eigen cultuur of media beroepspraktijk aanloopt tegen verbeterpunten of tekortkomingen in het noodmaatregelenpakket: deel dit z.s.m. met ons!

Deze inventarisatie doen wij o.a. in overleg met onze Tweede-Kamerleden Salima Belhaj (cultuur) en Joost Sneller (media). Daarnaast zullen we zelf kijken wat onder het rijk, de provincie of gemeente valt. Dus ook lokaal en provinciaal kunnen politici en bestuurders er hun voordeel mee doen.

E-MAIL ONS (klik) 

Gezien de tijdsdruk ronden we deze inventarisatie z.s.m. af zodat bestuurders er zo snel als mogelijk mee aan de slag kunnen. We zijn heel blij met elke vorm van input en vragen je deze z.s.m. naar ons toe te zenden.

Dank voor je hulp!