Steun ons en help Nederland vooruit

Willem de Jonge

Algemeen bestuurslid

Willem is na zijn conservatoriumstudie 15 jaar musicus gewest voor zijn beroep (drummer) waarna hij zich verder cognitief is gaan ontwikkelen als makelaar. Ook is hij zakelijk directeur van het Fotofestival Naarden.

Willem wil beleid maken voor de kunst en cultuursector vanuit de visie dat kunst, cultuur en alles van schoonheid van groot belang is in deze samenleving om balans te scheppen tegen doorgeslagen materialisme. 

Meer van Willem de Jonge