Steun ons en help Nederland vooruit

Onze missie en contact

De D66 Thema-Afdeling Kunst, Cultuur & Media is de afdeling van D66 die kennis en expertise heeft en mobiliseert over de maatschappelijke thema’s kunst, cultuur en media. De Thema-Afdeling (TA) bestaat uit haar bestuur en de leden. De TA initieert, onderzoekt, draagt aan, stelt vragen en onderbouwd. Gevraagd en ongevraagd, zonder last of ruggespraak. Daarmee heeft de TA een onafhankelijke rol binnen de partij. De verantwoording die de TA moet afleggen is alleen die aan het sociaal-liberaal gedachtegoed getoetst door de Mr. Hans van Mierlostichting. Het staat de TA vrij om een lobby op te zetten, te inspireren en aan de boom te schudden.

In contact komen met het bestuur van de Thema-Afdeling Cultuur & Media? Stuur een e-mail naar info@d66kunstcultuurenmedia.nl.

Lid worden van onze Thema-Afdeling is mogelijk via MijnD66.

De Thema-Afdeling wil een ideeën-bron zijn en de kracht van het idee zich opnieuw laten bewijzen in de Nederlandse politiek. De TA gelooft in de macht van het idee, niet het idee van de macht. D66 Kunst, Cultuur & Media vindt dat kunst, cultuur, pers en media de pijlers zijn onder een democratische samenleving. De Thema-Afdeling Kunst, Cultuur & Media wil dat D66 als politieke partij een gedegen, gedurfd en vernieuwend kunst-, cultuur-, en mediabeleid voorstaat. D66 Kunst, Cultuur & Media zet zich in om met de expertise van haar leden de D66 fracties (lokaal, regionaal, landelijk en Europees) te ondersteunen en adviseren op kunst-, cultuur-, en mediagebied.

 

Vijf richtingwijzers vertaald naar Kunst en Cultuur

Deze interpretatie van de vijf richtingwijzers gebruiken wij als leidraad voor de afdeling.

Ga uit van de eigen kracht van mensen

Om in vrijheid te kunnen leven moet iedereen zichzelf kunnen ontwikkelen tot zijn maximale potentieel zodat mensen in staat zijn om voor hen de juiste keuzes te maken om in vrijheid te leven. Dit is een beginsel van ons sociaal liberaal gedachtegoed. Cultuur helpt als een een belangrijke factor bij die ontwikkeling omdat het kritische, zelfdenkende en autonome geesten vormt. Creatieve ontwikkeling zet mensen in hun kracht.

Denk en handel internationaal

De tulp is een oorspronkelijk Turkse bloem. Windmolens zijn het eerst gebouwd in het oude Griekenland. Kaas werd 7000 jaar geleden gemaakt in wat nu Polen is. Cultuur heeft veel minder vaak een regionale oorsprong dan wij denken; het is mondiaal omdat het samenhangt met menszijn en staat onder invloed van veel factoren. Daarom moet Nederland meer openstaan voor continue veranderende vergezichten en werk maken van een vrij vestigings- en ontwikkelingsklimaat voor kunstenaars en creatieve industrie.

Beloon prestatie en deel de welvaart

Talent hebben is structureel oneerlijk. Velen van ons zullen nooit zo hard kunnen lopen als Usain Bolt of zo mooi viool kunnen spelen als Yehudi Menuhin. Een welvarende en beschaafde samenleving onderkent dit en zorgt ervoor dat een structuur is opgetuigd dat talent herkent en zich kan laten ontwikkelen. Deze structuur wordt door ons allemaal gedragen omdat onze getalenteerden op hun beurt deze structuur legitimeren. Een professionele en laagdrempelige structuur voor amateurkunstbeoefening en daarbij talentontwikkeling programma’s en vakopleidingen van internationaal niveau voorzien hierin. Deze structuren mogen nooit politiek ter discussie staan omdat zij een investering in beschaving zijn. Deze structuren moeten overigens ook vanzelfsprekend zijn in andere vakgebieden zoals sport en wetenschap.

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

In tijden waarin een samenleving dreigt te polariseren en populistische bewegingen voelbaar zijn kunnen vooral de kunsten een antwoord zijn. Het kritisch en satirisch vermogen van kunst houdt een spiegel voor en stelt aan de kaak. Cultuur is het bindmiddel van de samenleving, permanent aan verandering onderhevig en drager van het karakter en de kwaliteit van onze samenleving. Kunst schept daarbinnen ruimte om te ervaren dat je een mens bent verbonden met een grotere groep. Kunst ontwricht en verwondert en stimuleert in grote en kleine gebaren de zelfredzaamheid van de samenleving.

Koester de grondrechten en de gedeelde waarden

Wetenschappelijk is aangetoond dat creatieve ontwikkeling zorgt voor een optimaal functioneren van het brein. Omgekeerd is ook waar dat uitblijven van creatieve ontwikkeling een niet goed ontwikkeld brein oplevert. Door dit voortschrijdend inzicht weten we dit en daar moeten we politiek op handelen. Cultuureducatie zou voor ieder kind een grondrecht moeten zijn.

Laatst gewijzigd op 15 maart 2023