Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur Thema-Afdeling D66 Cultuur & Media

Per 28 januari 2017 gaan de thema-afdelingen Media en Cultuur samen verder in de Thema-Afdeling Cultuur & Media. Het bestuur van D66 Cultuur & Media is samengesteld uit de besturen van de twee oude afdelingen.

Werkgroep Publieke Omroep

Binnen de thema-afdeling D66 Media heeft een werkgroep in 2013 een visiedocument geschreven over de toekomst van de Publieke Omroep. Vier jaar later is die visie op de omroepen nog altijd actueel, maar is het ook tijd om een stap verder te zetten, van omroep naar content.

Werkgroep Erfgoed

Erfgoed[1] is een maatschappelijk goed en vormt een brug tussen verleden en toekomst. Erfgoed is voor D66 een recht, verbonden met de plicht dit te respecteren en te bewaren.[2] De overheid heeft de verantwoordelijkheid om het behoud van het cultureel erfgoed te borgen en te blijven beschermen tegen de economische en politieke…

Stuurgroep Centra voor Kunst en Cultuur

In samenwerking met de thema-afdeling Onderwijs en wetenschap wordt gewerkt aan visieontwikkeling op thema’s met sterke raakvlakken tussen cultuur en onderwijs. Op dit moment zijn drie stuurgroepen aan de slag om de (nieuwe) rol van Bibliotheken en Centra voor Kunst en Cultuur (CKC) in kaart te brengen en naar aanleiding van de motie PM102.108 een werkgroep Cultuur &…

-

Werkgroep Cultuur & Educatie

In samenwerking met de thema-afdeling Onderwijs en wetenschap wordt gewerkt aan visieontwikkeling op thema’s met sterke raakvlakken tussen cultuur en onderwijs. Op dit moment zijn drie stuurgroepen aan de slag om de (nieuwe) rol van Bibliotheken en Centra voor Kunst en Cultuur (CKC) in kaart te brengen en naar aanleiding van de motie PM102.108 een werkgroep Cultuur &…

Werkgroep Culturele Basisinfrastructuur

De afgelopen jaren is de culturele basis infrastructuur in Nederland onder druk komen te staan. Er is zeer fors bezuinigd op de culturele sector. Door het wegvallen van rijkssubsidie in 2013 hebben er 23 de deur moeten sluiten, waarvan maar liefst 17 binnen de podiumkunsten. Het leed is hiermee niet geleden, na de Rijksoverheid zetten…

Stuurgoep Bibliotheken

In samenwerking met de thema-afdeling Onderwijs en wetenschap wordt gewerkt aan visieontwikkeling op thema’s met sterke raakvlakken tussen cultuur en onderwijs. Op dit moment zijn drie stuurgroepen aan de slag om de (nieuwe) rol van Bibliotheken en Centra voor Kunst en Cultuur (CKC) in kaart te brengen en naar aanleiding van de motie PM102.108 een werkgroep Cultuur &…