Steun ons en help Nederland vooruit

Werkgroep Publieke Omroep

Binnen de thema-afdeling D66 Media heeft een werkgroep in 2012 een visiedocument geschreven over de toekomst van de Publieke Omroep. Vier jaar later is die visie op de omroepen nog altijd actueel, maar is het ook tijd om een stap verder te zetten, van omroep naar content. Binnen de thema-afdeling D66 Cultuur…

Archief: Werkgroep Cultureel Ondernemen

De werkgroep Cultureel Ondernemen olv van Dave Thomas en bestaande uit Sonja Paauw, Sven Ruggenberg, Sebastiaan Lagendaal, Marjolein de Jong en Leon de Lange heeft een houvast voor lokale bestuurders op weg naar effectiever beleid geschreven voor ondernemen in Kunst. Aan de basis van deze D66 visie staan, naast de waarde van kunst…

Archief: Werkgroep Erfgoed

De werkgroep erfgoed van René Dessing en Jurr van Dalen heeft een kort en helder statement geschreven met betrekking tot erfgoed. Deze uitgangspunten liggen ten grondslag aan verdere verdieping en verbreding van dit thema binnen de thema afdeling. Erfgoed[1] is een maatschappelijk goed en vormt een brug tussen…

Archief: Stuurgroep Centra voor Kunst en Cultuur

In samenwerking met de thema-afdeling Onderwijs en wetenschap wordt gewerkt aan visieontwikkeling op thema’s met sterke raakvlakken tussen cultuur en onderwijs. Op dit moment zijn drie stuurgroepen aan de slag om de (nieuwe) rol van Bibliotheken en Centra voor Kunst en Cultuur (CKC) in kaart te brengen en naar aanleiding van de motie PM102.108 een werkgroep Cultuur &…

-

Archief: Werkgroep Cultuur & Educatie

In samenwerking met de thema-afdeling Onderwijs en wetenschap is gewerkt aan visieontwikkeling op thema’s met sterke raakvlakken tussen cultuur en onderwijs met naar aanleiding van de motie PM102.108 een werkgroep Cultuur & Educatie. Op basis van gesprekken en onderzoek hebben Aline Knip en Ayla Schneiders olv Ineke Vosman een passage in het Tweede Kamer verkiezingsprogramma 2017 geschreven. …

Archief: Werkgroep Culturele Basisinfrastructuur

‘De huidige Basis Infrastructuur (BIS) is gebaseerd op een evenwichtige spreiding van culturele voorzieningen over het land, maar houdt te weinig rekening met regionale verschillen en behoeften en met culturele en sociale diversiteit. D66 is er voorstander van dat regio’s – culturele instellingen samen met de regionale en lokale overheden – samenwerken in het ontwikkelen,…

Archief: Stuurgoep Bibliotheken

In samenwerking met de thema-afdeling Onderwijs en wetenschap wordt gewerkt aan visieontwikkeling op thema’s met sterke raakvlakken tussen cultuur en onderwijs. De werkgroep Bibliotheken van Ruud Niewold, Marian Pater en Margot Nicolaes heeft een intern discussie document geschreven wat momenteel verder wordt uitgediept.