Steun ons en help Nederland vooruit

Archief: Werkgroep Cultureel Ondernemen

De werkgroep Cultureel Ondernemen olv van Dave Thomas en bestaande uit Sonja Paauw, Sven Ruggenberg, Sebastiaan Lagendaal, Marjolein de Jong en Leon de Lange heeft een houvast voor lokale bestuurders op weg naar effectiever beleid geschreven voor ondernemen in Kunst.

Aan de basis van deze D66 visie staan, naast de waarde van kunst in zichzelf, drie kernwaarden van kunst en cultuur. Kunst draagt bij aan: de ontplooiing van ieder individu; een open, democratische en pluriforme samenleving en actuele maatschappelijke thema’s, onze economie en werkgelegenheid.

De rol van de overheid in de kunstsector staat continu ter discussie en de werkgroep Cultureel Ondernemen is naar aanleiding van die discussie gestart met een onderzoek met als doel lokale bestuurders een houvast te geven voor toekomstig beleid op het gebied van ondernemerschap in de kunstsector ten behoeve van een bloeiend kunstklimaat. Het onderzoek is gehouden onder meer dan 50 kunstenaars en kunstorganisaties. Het rapport is hier te lezen en te downloaden, de conclusie is helder:

Zelfredzaamheid, onafhankelijkheid, geloof in de kracht van mensen zelf is binnen het sociaal liberale gedachtegoed van D66 een belangrijk fundament. Als we dit tegen de kunstensector aanhouden, zien we dat veel individuele kunstenaars ontzettend krachtig zijn. Zij werken, ondanks laag inkomen, vaak onder de armoedegrens, met hart en ziel aan hun kunst. Ook kunstorganisaties werken keihard om hun bestaan voort te zetten en vele individuele kunstenaars een werkplek te bieden. Regelingen en eisen van de overheid beloven veel (financiële middelen om mooie producties te maken), maar werken het ondernemerschap in de praktijk vaak tegen. Allerlei onmogelijke of tijdrovende eisen worden gesteld. Er liggen ontzettend veel mogelijkheden voor overheden om het ondernemerschap wel te versterken. De eerste stap daar naar toe is het kennen (het echt kennen) van de kunstenaars en de kunstorganisaties in jouw gemeente.

Samen werken aan een bloeiend en ondernemend kunstklimaat met de aanbevelingen die wij per hoofdstuk doen als steun in je broekzak!

Laatst gewijzigd op 18 september 2019