Steun ons en help Nederland vooruit

Archief: Werkgroep Culturele Basisinfrastructuur

De huidige Basis Infrastructuur (BIS) is gebaseerd op een evenwichtige spreiding van culturele voorzieningen over het land, maar houdt te weinig rekening met regionale verschillen en behoeften en met culturele en sociale diversiteit. D66 is er voorstander van dat regio’s – culturele instellingen samen met de regionale en lokale overheden – samenwerken in het ontwikkelen, in stand houden en uitwisselen van expertise en samen voorstellen ontwikkelen voor een samenhangend cultureel aanbod in de regio, waarbij financiering van rijk, provincie en gemeenten worden gebundeld.

Verhoging van het budget voor de BIS gaat niet ten koste van budgetten van de fondsen. Op termijn wil D66 de BIS en de fondsen in samenhang hervormen, om meer recht te doen aan de spanning tussen continuïteit en vernieuwing.

, is er in het vkp 2107 geschreven.

Door de bezuinigingen in de afgelopen jaren is de culturele basis infrastructuur in Nederland onder druk komen te staan. Door het wegvallen van rijkssubsidie in 2013 hebben er 23 de deur moeten sluiten, waarvan maar liefst 17 binnen de podiumkunsten. Het leed is hiermee niet geleden, na de Rijksoverheid zetten ook provincies en gemeenten de komende jaren het mes in het cultuurbudget.  Na een eerste fase van de werkgroep olv Alexandra de Vries met een focus op de musea werkt de vernieuwde werkgroep met Lotte van Zuijlen, Aline Knip en Yolande Melsert nu verder aan de vraag of de beoogde culturele basis infrastructuur nog in voldoende mate overeind blijft en wat dit voor beleid op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau betekent.

Laatst gewijzigd op 18 september 2019