Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Opinie: Robert van Asten – Wethouder Cultuur Den Haag

De dag dat de deuren van de Haagse theaters, musea en podia dichtgingen wisten we op het stadhuis dat een groot probleem met lichtsnelheid op ons afkwam. Hoe gaan deze door ons zo geliefde instellingen deze storm doorkomen?

Als wethouder Cultuur ben ik de afgelopen 2 jaar aan het werk geweest om de gemeentelijke ondersteuning te richten op het creeren van een financieel stabiele sector met ruimte voor nieuw elan en diversiteit. Vooral de opgave om de bedrijfsvoering van veel instellingen te ondersteunen was (en is) een grote opgave. Jarenlange landelijke en deels ook gemeentelijke bezuinigingen schraapten het vet van de botten en in gesprekken werd het me al snel duidelijk dat veel instellingen op hun laatste benen liepen. De enorme liefde voor hun vak verbloemde de roofbouw op het personeel, van technicus tot directeur.

Deze week krijg ik het Advies Meerjarenbeleidsplan Cultuur uitgereikt door de onafhankelijke commissie. Die hebben een jaar lang alle Haagse instellingen en initiatieven bezocht en hebben op basis daarvan en de ingeleverde plannen een advises opgesteld over wie wel of wie geen meerjarige subsidie krijgt. Elke vier jaar voor de sector weer een zenuwslopend en allesbepalend advies. Mag je door of valt letterlijk het doek.

Dit jaar valt het advies samen met de grootste culturele crisis ooit. Want heeft het advies nog waarde? Overleven de instellingen die vanaf januari weer vier jaar een vast bedrag tegemoet kunnen zien wel deze tijd? Mede in het licht van deze crisis zal ik het advies moeten gaan vertalen in een raadsvoorstel.

Naast de vaak grote clubs die in zo’n meerjarenplan komen zijn er nog talloze gezelschappen, broedplaatsen, orkesten, zzp’ers die nu ook in zwaar weer zitten. Het lijkt er op dat het aan gemeentes en provincies is om deze instellingen door de crisis te trekken, het eerste (?) landelijke steunpakket van 300 miljoen gaat immers niet naar hen.

Het is volgens mij aan ons als D66’ers om hen te helpen. Door binnen iedere gemeente het belang van kunst voor de economie, welzijn, zorg en onderwijs te benadrukken. Ook vanuit die portefeuilles moeten bijdragen gedaan worden want de gemeentelijke cultuurbudgetten zijn al niet toereikend.

Tot die tijd moeten we de sector ook helpen om online met verdienmodellen te komen. Ik zie nu dat er na een aanvankelijke stilte veel materiaal online wordt gezet. Wat ik, als voormalig fondsenwerver, er echter bij mis is de vraag om bij te dragen met een donatie. Minder gratis, maar betalen. Als je in de afgelopen jaren een goede band met je publiek heb opgebouwd dan is het echt niet gek om juist nu een gift te vragen.

Zonder cultuur verliezen we het verbindend element in onze samenlevingen. Dat zal een strijd worden maar laten we wel wezen het is een strijd waard te strijden!

Robert van Asten

Wethouder Cultuur Den Haag
Gepubliceerd op 24-04-2020 - Laatst gewijzigd op 24-04-2020