Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Opinie: Waarom valt cultuureducatie onder cultuur en niet onder onderwijs?

Door: Sonja Paauw 

En veel scholen hebben moeite met het concept creativiteit, dat vindt bestuurslid Sonja Paauw in haar opniniestuk.

Sinds 2013 wil de Rijksoverheid dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Top! Culturele vaardigheden zoals creatief denken en doen, je talent ontwikkelen en kritisch en zelfbewust zijn.. dat gun je toch elk kind?

Het klinkt misschien wat hoogdravend, maar ik ben er van overtuigd dat een welvarend, vrij en democratisch land zelfs alleen kan bestaan als de mensen die er leven deze kenmerken hebben ontwikkeld. Kortom: goed dat de overheid investeert in cultuureducatie. Echter. De praktijk is nog lang niet optimaal. Veel scholen, gemeenten en provincies staan voor de ambitie en werken aan cultuureducatie voor elk kind. Maar: Scholen hebben soms geen idee wat creativiteit is, leerkrachten hebben geen tijd en vinden het lastig kunstvakken te geven, veel kunstenaars hebben onvoldoende educatieve vaardigheden, de toetsing is complex, de aansluiting met kunst buiten school is -zeker in niet-stedelijke gemeenten – mager, de kwaliteit blijft achter en er is versnippering en inefficiëntie. Hierdoor krijgen niet alle kinderen in Nederland dezelfde kansen.

Theisje van Dorsten doet in haar onderzoeksrapport over 10 jaar cultuureducatie dat zij namens het LKCA in 2016 uitvoerde verschillende aanbevelingen om cultuureducatie te verbeteren. Ook anderen doen aanbevelingen, zoals de Onderwijsraad. Deze aanbevelingen zijn echter allemaal gericht op de inhoud. Ik denk echter dat een belangrijke aanbeveling ontbreekt en die is dat cultuureducatie een duurzame plek hoort te krijgen binnen onderwijs. Alleen dan nemen we het net zo serieus als de rest van het onderwijs. Rekenen en taal maken vast onderdeel uit van het lesprogramma. Waarom cultuureducatie niet? Alles op school valt onder onderwijs, behalve cultuureducatie. Dat valt onder het kopje cultuur.

Scholen mogen cultuureducatie vrijwillig oppakken en elke gemeente en provincie voert het beleid uit al naar gelang de politieke wind die er waait. Gemeenten kiezen er veelal voor de wethouder Cultuur verantwoordelijk te maken en niet de wethouder Onderwijs. Waarom eigenlijk? Waarom is het geen vast onderdeel van het onderwijs? Cultuureducatie is geen doel op zich, het onderwijs ook niet. De doelen die we er mee willen bereiken zijn belangrijk. Wordt het geen tijd om cultuureducatie meer vanuit Onderwijs te benaderen, ook op decentraal niveau?

Reageren? E-mail naar info@d66cultuur.nl

Bron: eigen ervaring en LKCA en Onderwijsraad.

Gepubliceerd op 14-08-2019 - Laatst gewijzigd op 18-09-2019