Steun ons en help Nederland vooruit

Mediavisie Publieke Omroep

De thema-afdeling D66 Media heeft een visiedocument geschreven over de toekomst van de Publieke Omroep. In deze visie zal er in de toekomst sprake zijn van één uitgever (NPO) van publieke media. De huidige omroepbedrijven moeten echter wel de kans krijgen om zich om te vormen tot productiehuizen.

Alleen taakomroepen zullen hun zelfstandige positie houden omdat zij de kern van de publieke omroep raken. Alle platformen (radio, televisie, thema-kanalen, internet) zullen onder leiding van een onafhankelijk hoofdredacteur scherper geprofileerd worden. In de visie van D66 zal de regionale omroep organisatorisch ook onder die ene uitgever vallen.

Om de afstand tussen politiek en onafhankelijke publieke omroep te garanderen zullen ‘programmaraden’ ingericht worden waarin breed de maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zijn.

De publieke omroep is ook in de toekomst innovatief, brutaal, tegendraads en initiërend. D66 pleit voor het bij de publieke omroep oprichten van een innovatiecentrum waar de mediasector in de breedte, dus ook print en commerciële omroepen, (gratis) gebruik van kan maken.

Een gezonde en volwaardige publieke omroep is voor D66 essentieel voor een gezonde democratie. De publieke omroep heeft een maatschappelijke opdracht, terwijl de commerciële omroepen primair een commerciële opdracht hebben.

In een snel bewegend medialandschap zal ook de publieke omroep moeten veranderen. Met behoud van het goede en een scherp oog voor de nieuwe ontwikkelingen. Het publieke karakter komt tot uiting in het totale programmapakket. Dat pakket moet voor iedereen toegankelijk zijn, voor grote maar ook voor kleinere groepen. In zijn totaliteit moet het dus divers zijn en het brede scala van bijvoorbeeld informatie, cultuur en entertainment van zo hoog mogelijke kwaliteit bevatten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018