Steun ons en help Nederland vooruit

Missie D66 Cultuur & Media

D66 Cultuur & Media vindt dat kunst, cultuur, pers en media de pijlers zijn onder een democratische samenleving. De afdeling D66 Cultuur & Media wil dat D66 als politieke partij een gedegen, gedurfd en vernieuwend cultuur en media beleid voorstaat. D66 Cultuur & Media zet zich in om met de expertise van haar leden de D66 fracties, lokaal, regionaal, landelijk en Europees te ondersteunen en adviseren op kunst-, cultuur-, en mediagebied.

 

 

Vijf richtingwijzers vertaald naar Cultuur en Kunst

Bestuursvoorzitter Sander Boschma heeft de vijf richtingwijzers van D66 vertaald naar Cultuur en Kunst. Wij gebruiken deze vertaalde richtingwijzers als leidraad voor de afdeling.

 

*Ga uit van de eigen kracht van mensen

Cultuur en Kunst is van en voor ons allemaal individueel en collectief. Het cultuurbeleid moet er op gericht zijn iedereen van kinds af aan kennis te laten maken met en inzicht te krijgen in onze cultuur en kunst. De mogelijkheden voor creatie, presentatie en ontmoeting moeten maximaal zijn/worden opdat er optimaal ruimte geschapen wordt voor talentontwikkeling en zelfredzaamheid.

 

* Denk en handel internationaal

Cultuur en Kunst is grenzenloos, om Nederland staat geen muur. Het venster van cultuurbeleid moet gericht zijn op Europa en verder. Nederland moet open staan voor continue veranderende vergezichten en werk maken van een vrij vestigings- en ontwikkelingsklimaat voor kunstenaars en creatieve industrie. Een rijk cultureel veld is een uitgelezen kans om Nederland te profileren.

 

* Beloon prestatie en deel de welvaart.

Excelleren moet gezien, geprezen, gedeeld en ondersteund worden. Het beleid moet oog hebben voor die culturele deelgebieden waarin Nederland in historisch en actueel perspectief excelleert zonder de gebieden waar nog veel te winnen valt uit het oog te verliezen. Cultuur en Kunst moet voor iedereen maximaal toegankelijk zijn. Iedereen moet optimaal kunnen delen in een breed en gevarieerd cultureel leven.

 

* Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Cultuur is het bindmiddel van de samenleving, permanent aan verandering onderhevig en drager van het karakter en de kwaliteit van onze samenleving. Kunst schept daarbinnen ruimte om te ervaren dat je een mens bent verbonden met een grotere groep. Kunst ontwricht en verwondert en stimuleert in grote en kleine gebaren de zelfredzaamheid van de samenleving.

 

* Koester de grondrechten en de gedeelde waarden

De vrijheid van expressie is leidend voor de grenzen van het cultuurbeleid. Cultuur en Kunst zijn de spiegels van de samenleving, de waarden die wij delen en waar wij voor staan. Cultuur herbergt onze herkomst en biedt zicht op wat is te ontdekken in het landschap van vergezichten. Kunst verbijzondert en loutert, verbeeldt en identificeert.

Laatst gewijzigd op 21 februari 2017