Steun ons en help Nederland vooruit

‘Overheid moet regionale omroep niet tegenwerken’

De overheid zou regionale omroepen meer de ruimte moeten geven om publiek-private samenwerkingen aan te gaan. Tegenwerking op dit vlak belemmert het succes en de innovatie van de regionale pers, aldus de thema-afdeling Media van D66.

‘Aangezien de regionale en lokale journalistiek onder druk staan, moet we een versterkte samenwerking van schrijvende en audiovisuele pers stimuleren om zo hun (onderzoeks)journalistieke functie te waarborgen ten behoeve van het democratisch bestel’, zegt Wimar Jaeger, voorzitter van de thema-afdeling D66 Media. ‘Alle omroepen, zowel landelijk als regionaal, hebben er baat bij als de politiek voor hen de drempels verlaagt voor publiek-private samenwerking, in de eerste plaats met digitale en printmedia. Ook moeten niet te snel blokkades worden opgeworpen voor thematische samenwerking met het bedrijfsleven.’

Innovatie moet worden gestimuleerd, niet tegengewerkt, aldus D66. ‘De overheid dient sneller pilots toe te staan om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen, maar bij voorkeur ook ruimte te bieden voor initiatieven nadat de pilotfase erop zit.’

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) moet niet alleen met de regionale omroepen blijven overleggen over timeslots op het publieke net, maar ook al met hen in gesprek gaan over het niet-lineair aanbieden en het anderszins ontsluiten van content. ‘Ontsluiting mag daarbij breder en ruimhartiger worden toegepast, bijvoorbeeld door het gebruik van social media en YouTube’, aldus Jaeger. ‘Ook inhoudelijk dient er intensiever te worden gesproken over samenwerking tussen landelijke en regionale omroepen, al was het maar uit efficiency-oogpunt.’

Regionale omroepen moeten ook zelf proactief aan de slag gaan. Jaeger: ‘Praten over innovaties en wachten tot de ander beweegt, zorgt voor nodeloze vertraging van vernieuwing. Sneller schakelen is het devies voor álle partijen.’

Naar aanleiding van een eigen debat in februari over regionale media heeft de thema-afdeling D66 Media haar standpunten over regionale media gedeeld met de politieke vertegenwoordigers van D66 in gemeenten, provincies en de Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018