Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale media

Naar aanleiding van een debat op dinsdag 10 februari 2015 heeft de thema-afdeling Media van D66 de volgende standpunten geformuleerd over regionale media, die zij wil meegeven aan de politieke vertegenwoordigers van D66 in gemeenten, provincies en de Tweede Kamer:

Aangezien de regionale en lokale journalistiek onder druk staan, moet worden gestimuleerd om te zoeken naar een versterkte samenwerking van schrijvende en audiovisuele pers om hun (onderzoeks)journalistieke functie ten behoeve van het democratisch bestel te waarborgen.
Alle omroepen (zowel landelijk als regionaal) hebben er baat bij als de politiek de drempels verlaagt voor publiek-private samenwerking met publieke omroepen, in de eerste plaats voor samenwerking met digitale en printmedia. Ook moeten niet te snel blokkades worden opgeworpen voor thematische samenwerking met het bedrijfsleven.
Innovatie moet worden gestimuleerd, niet tegengewerkt. De overheid dient sneller pilots toe te staan om nieuwe ontwikkelingen uit te proberen, maar bij voorkeur ook ruimte te bieden voor initiatieven nadat de pilotfase erop zit. Denk voorbij de experimenteertermijn!
De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) moet niet alleen met de regionale omroepen blijven overleggen over timeslots op het publieke net, maar ook al met hen in gesprek gaan over het niet-lineair aanbieden en het anderszins ontsluiten van content. Ontsluiting mag daarbij breder en ruimhartiger worden toegepast, bijvoorbeeld door het gebruik van social media en YouTube. Ook inhoudelijk dient er intensiever te worden gesproken over samenwerking tussen landelijke en regionale omroepen, al was het maar uit efficiency-oogpunt.
Regionale omroepen moeten ook zelf proactief aan de slag gaan. Praten over innovaties en wachten tot de ander beweegt, zorgt voor nodeloze vertraging van vernieuwing. Sneller schakelen is het devies voor álle partijen.
De complete rapportage kan gedownload worden, maar is ook hier direct te lezen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018