Steun ons en help Nederland vooruit

Over Media

Het Nederlandse publieke omroepbestel is het geheel van organisaties die tezamen zorg dragen voor het publieke aanbod van en op de Nederlandse radiozenders, televisiekanalen, en websites.

Over Erfgoed

Erfgoed is een maatschappelijk goed en vormt een brug tussen verleden en toekomst.

Over Cultuur

“Beeldende kunst, literatuur, theater, film en bouw kunst zijn uitingen van onze gezamenlijke geschiedenis, van onze waarden en van ons perspectief op de samenleving. (...) Alleen daarom al zijn ze belangrijk.”